BLJ sàrlProgrammTRAVEL ON THE BEAT w/ Jo.Ke (BER), Paulinska / Gustavo Morales Aka Ghost / Octavian / Yann Junius at De Gudde Wëllen

TRAVEL ON THE BEAT w/ Jo.Ke (BER), Paulinska / Gustavo Morales Aka Ghost / Octavian / Yann Junius at De Gudde Wëllen

De Gudde Wëllen, Luxembourg Fr, 24. Mai

When
24. Mai 2024 - 22:00
Doors at 21:30
Where
De Gudde Wëllen, 17 Rue du St Esprit, 1475 Ville-Haute Luxembourg